دیجی‌ساین یک شبکه یکپارچه، ارزش آفرین و خدمت رسان است.
شبکه ای انسان محور تشکیل شده از کیوسک‌های دیجیتال تعاملی و لمسی
و یک رسانه نوین اطلاع رسانی و تبلیغاتی در تمامی مراکزی که افراد نیاز به حضور فیزیکی در آنجا دارند.