با تشکر از شما

همکاران بخش فنی دیجی ساین،
برای ارزیابی شرایط نصب و انجام اقدامات لازم با شما تماس خواهند گرفت.