چشم انداز دیجی ساین

ایجاد اولین و بزرگترین اکوسیستم ترکیبی از خدمات فیزیکی و دیجیتال در ایران در کلیه مراکزی که نیاز به حضور فیزیکی افراد است

ما می‌خواهیم انسان‌ها در تمامی مراکزی که نیاز به حضور فیزیکی دارند، خدماتی کارآتر، اثربخش‌تر و جذاب‌تر را تجربه کنند

بیانیه ماموریت دیجی ساین

دیجی ساین شبکه‌ای یکپارچه و یک اکوسیستم تشکیل شده از اجزای فیزیکی و دیجیتال است که حداقل برای چهار گروه اصلی از بازیگران و اعضای اکوسیستم شامل صاحبان کسب‌و‌کار (انواع مرچنت‌ها)، مراجعه کننده و تبلیغ دهنده و سازمان‌های مرتبط منافع و مزایای مختص به هریک از آنها را ارائه نموده و نهایتا به خلق ارزش‌های پیشنهادی مشترک برای کل اکوسیستم می‌پردازد.
خدمات اصلی دیجی‌ساین در قالب ثبت انواع اطلاعات و اطلاع‌رسانی‌ها، ثبت سفارش و فروش، پرداخت الکترونیکی و تبلیغات اثربخش سرعت، سهولت و دسترسی تمامی اعضایش به نیازها و خواسته‌هایشان را بهبود بخشیده و در مجموع موجب افزایش کارآیی و اثربخشی اقدامات آن‌ها خواهد شد.
مخاطبان دیجی‌ساین به واسطه عضویت در یک شبکه ارزش‌آفرین و خدمت‌رسان علاوه بر کسب منافع و ارزش‌های اختصاصی و عمومی تجربه‌ای نوین، جذاب و منحصر‌به‌فرد از خدمات حضوری و دیجیتال را درک خواهند کرد.

وعده برند

دیجی‌ساین یک شبکه ارزش‌آفرین و خدمت‌رسان است.

ما برای زمان و حضور فیزیکی انسان‌ها در هر نقطه‌ای ارزش و احترام قائل می‌شویم تا با استفاده از تکنولوژی‌های به روز و دستگاه‌های تعاملی و لمسی مدرن و متفاوت و همچنین رسانه ای جدید و منحصربه فرد، حضوری پرثمرتر، راحت‌تر و مطلوب‌تر را تجربه کنند.

جوهره برند شبکه دیجی ساین

حضور فیزیکی پرثمرتر، پرارزش‌تر و مطلوب‌تر
ارزش آفرینی مشترک از طریق شبکه یکپارچه انسان‌ها و تکنولوژی

هویت برند دیجی‌ساین / فلسفه نام برند

نام برند، دیجی‌ساین بوده و از ترکیب دو کلمه زیر ساخته شده است

دیجی

مخفف واژه Digital و استعاره از تکنولوژی‌های دیجیتال استفاده شده در سیستم‌ ها

ساین

به معنای نشانه و علامت شناسایی افراد و همچنین مخفف واژه Signage

یک معنای نام، مخفف واژه‌ی Digital Signage است که به رسانه‌های دیجیتال مدرن در دنیا، گفته می‌شود و بخش مهمی از کسب و کار دیجی‌ساین، همین رسانه یکپارچه اطلاع رسانی دیجیتال است که برای اولین بار در ایران در حال توسعه می‌باشد.
از سوی دیگر Sign به معنای نشانه و علامت شناسایی افراد، استعاره از این است که هر فرد، کسب و کار، مرکز ارائه دهنده خدمات، سازمان، تبلیغ دهنده و به صورت کلی تمامی اعضای اکوسیستم دیجی ساین در این شبکه دارای هویت و سابقه‌ای مشخص خواهند شد.
این هویت و سابقه استعاره‌ای از آشنا بودن آن نشانه برای کل اکوسیستم و بهره‌مندی او از مزایا و منافع شبکه‌ای ارزش آفرین و یکپارچه است.