باز بی‌خوابی‌  زده به سرت؟

  • چند پیشنهاد ساده :
  • پیاده‌روی
  • شام سبک بخور
  • کافئین کمتر مصرف کن
  • شیرینی زیاد نخور