برای بدنت کلاژن سازی کن

  1. برای بدنت کلاژن سازی کن با
  2. مصرف قند کمتر
  3. قطع مصرف دخانیات
  4. دوری از آلودگی هوا
  5. دوری از استرس و کم کردن کافئین