میخوای آب زیر پوستت بیاد؟!

  1. صورتتو با آب سرد بشور
  2. شوینده ی مناسب بزن
  3. مرطوب کننده یادت نره
  4. تغذیه مناسب داشته باش
  5. ضد آفتاب بزن
  6. استرس رو کنترل کن