چه طور زود بخوابیم؟

به موسیقی آرام گوش دهید یا کتاب بخوانید

پیش از خوابیدن، حمام بروید

مدیتیشن کنید یا حداقل چند نفس عمیق بکشید

قهوه، چای و شکلات مصرف نکنید

دستگاه های الکترونیکی را خاموش کنید

از یک رایحه ی آرامشبخش استفاده کنید

شیر گرم بنوشید